AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?

  • A. Bạch cầu
  • B. Hồng cầu
  • C. Tiểu cầu
  • D. Cả A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trùng sốt rét chỉ tấn công vào tế bào hồng cầu, chúng sinh sản làm tăng số lượng trong tế bào hồng cầu sau đó phá vỡ tế bào và tấn công sang tế bào hồng cầu bình thường khác.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>