AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trùng roi xanh giống với tế bào thực vật ở chỗ?

  • A. Có diệp lục
  • B. Di chuyển
  • C. Có roi
  • D. Có điểm mắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở trùng roi có các hạt diệp lục nên chúng cũng có khả năng quang hợp tương tự thực vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>