• Câu hỏi:

  Giun đũa là sinh vật phân tính hay lưỡng tính?

  • A. Lưỡng tính
  • B. Phân tính
  • C. Lưỡng tính hoặc phân tính
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giun đũa có sự phân chia giới tính rõ ràng giữa các cá thể, mỗi cơ thể chỉ mang một giới tính.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC