YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số lớp tế bào trên cơ thể thủy tức là:

  • A. 1 lớp 
  • B. 2 lớp
  • C. 3 lớp
  • D. 4 lớp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ thể thủy tức cấu tạo gồm 2 lớp tế bào:

  Lớp ngoài gồm tế bào gai, tế bào thần kinh, tế bào mô biểu bì - cơ, tế bào sinh sản.

  Lớp trong gồm các tế bào mô cơ - tiêu hóa.

  Giữa hai lớp là tầng keo mỏng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19983

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON