AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản nhất để nhận biết động vật thuộc ngành chân khớp là:

  • A. Có hạch não phát triển
  • B. Hệ tuần hoàn hở
  • C. Có lớp vỏ ki tin
  • D. Các phần phụ phân đốt và khớp động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tất cả các động vật thuộc ngành chân khớp đều có phần phụ phân đốt và khớp động.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>