AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ruột khoang có số lượng khoảng?

  • A. 20.000 loài
  • B. 15.000 loài
  • C. 10.000 loài
  • D. 5.000 loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngành Ruột khoang khá đa dạng về loài, chỉ có một số ít loài sống ở nước ngọt còn lại các loài sống ở biển.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>