YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Động vật cho biết mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và đa bào là:

  • A. Trùng roi xanh
  • B. Trùng giày
  • C. Trùng biến hình
  • D. Tập đoàn trùng roi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trùng roi có thể hoạt động độc lập nhưng chúng thường hình thành các tập đoàn đế hỗ trợ nhau trong việc dinh dưỡng và chống kẻ thù. Việc sống tập đoàn như vậy có thể là nguồn gốc của đòng vật đa bào.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON