AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan sát cấu tạo ngoài tôm sông ta đếm được có:

  • A. 5 đôi chân ngực
  • B. 6 đôi chân ngực
  • C. 4 đôi chân ngực
  • D. 3 đôi chân ngực 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tôm sông có 5 đôi chân ngực, trong đó đôi đầu tiên biến đổi thành càng, còn 4 đôi còn lại là chân bò.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>