AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng:

  • A. Thức ăn của giun đất là: Vụn thực vật và mùn đất
  • B. Thức ăn chủ yếu của đỉa là: sinh vật phù du trong nước
  • C. Thức ăn của vắt là: nhựa cây
  • D. Thức ăn chủ yếu của giun là: đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thức ăn chủ yếu của giun đất là vụn hữu cơ (xác bã thực vật, các loài trong đất...) và mùn đất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>