• Câu hỏi:

  Châu chấu hô hấp bằng cơ quan:

  • A. Phổi
  • B. Lỗ thở
  • C. Mang
  • D. Qua thành cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hô hấp ở châu chấu được thực hiện bằng cách sử dụng các khí quản, là các ống chứa đầy không khí, mở tại bề mặt phần ngực và bụng thông qua các cặp lỗ thở.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC