AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây có hại:

  • A. Đỉa
  • B. Sán lông
  • C. Giun đất
  • D. Rươi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đỉa là một loài kí sinh, chúng có thể bám vào da người hút máu nhưng người không có cảm giác đau và không phát hiện ra mình đang bị đỉa hút máu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>