YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cách sinh sản của trùng roi:

  • A. Phân đôi theo chiều dọc cơ thể
  • B. Phân đôi theo chiều ngang cơ thể
  • C. Tiếp hợp
  • D. Mọc chồi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trùng roi sinh sản vô tính theo cách phân đôi theo chiều dọc cơ thể: nhân phía sau cơ thể phân đôi trước, chất nguyên sinh và các bào quan lần lượt phân chia, cuối cùng cá thể phân đôi theo chiều dọc cơ thể tạo thành 2 trùng roi mới.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20024

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA