• Câu hỏi:

  Người ta xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm vì:

  • A. Thân mềm có khoang áo
  • B. Thân mềm có tầng keo
  • C. Thân mềm có vỏ đá vôi
  • D. Thân mềm mất đối xứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mực và ốc sên có đặc điểm giống nhau là đều có khoang áo bao bọc. Ngoài ra còn có điểm chung nữa là có vỏ đá vôi, nhưng trong quá trình sống, vỏ đá vôi của mực bị tiêu giảm, do đó mực bơi nhanh hơn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC