AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thứ tự các giai đoạn trong vòng đời của sán lá gan:

  • A. Trứng → ấu trùng có lông bơi → ấu trùng có đuôi → kén sán → sán trưởng thành
  • B. Trứng → kén sán → ấu trùng có đuôi → ấu trùng có lông bơi → sán trưởng thành
  • C. Trứng → ấu trùng có lông bơi → kén sán → ấu trùng có đuôi → sán trưởng thành
  • D. Trứng → ấu trùng có đuôi → ấu trùng có lông bơi→ kén sán → sán trưởng thành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Sán đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày). Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi.
  • Ấu trùng chui vào sống kí sinh trong loài ốc ruộng, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng có đuôi.
  • Ấu trùng có đuôi rời khỏi cơ thể ốc, bám vào cây cỏ, bèo và cây thủy sinh, rụng đuôi, kết vỏ cứng, trở thành kén sán.
  • Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>