AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trùng roi xanh là một tế bào có kích thước nhỏ nhất, khoảng:

  • A. 0,01 mm
  • B. 0,02 mm
  • C. 0,04 mm
  • D. 0,05 mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào cỡ nhỏ (≈ 0,05mm). Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài xoáy vào nước giúp cơ thể vừa tiến vừa xoay.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>