ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 35 Ưu thế lai

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 35 về Ưu thế lai online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Các cá thể khác loài
  • B. Các dòng thuần có kiểu gen khác nhau
  • C. Các cá thể được sinh ra từ một cặp bố mẹ
  • D. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây
  • A. Lai khác dòng
  • B. Lai kinh tế
  • C. Lai phân tích
  • D. Tạo ra các dòng thuần
   
   
  • A. Vì các thế hệ sau, tỉ lệ các tổ hợp đồng hợp trội giảm dần và không được biểu hiện
  • B. Vì các thế hệ sau, tỉ lệ các tổ hợp đồng hợp trội tăng dần biểu hiện các đặc tính xấu
  • C. Vì các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp lặn tăng dần và biểu hiện các đặc tính xấu
  • D. Vì các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp trội tăng dần và biểu hiện các đặc tính xấu
  • A. Tự thụ phấn    
  • B. Cho cây F1 lai với cây P
  • C. Lai khác dòng     
  • D. Lai phân tích
  • A. Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm sản phẩm
  • B. Lai giữa 2 loài khác nhau rồi dùng con lai làm giống
  • C. Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm giống
  • D. Cho vật nuôi giao phối cận huyết qua một, hai thế hệ rồi dùng con lai làm sản phẩm
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)