ADMICRO

Hỏi đáp về Ôn tập phần Di truyền và biến dị - Sinh học 9

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Sinh học 9 Bài 40 Ôn tập phần Di truyền và biến dị các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (20 câu):

 • một quần thể thực vật, thế hệ ban đầu có 100% kiểu gen dị hợp tử ( Aa) tự phụ phấn liên tục qua 5 thế hệ. Kiểu gen đồng hợp lặn ở thế hệ thứ 5 chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong một lứa đẻ của một cặp cá, người ta thu được 500 cá con. Biết rằng tỉ lệ nở của trứng thụ tinh là 10%, tỉ lệ thụ tinh của trứng là 20%. Tổng số nhiễm sắc thể đơn có trong các tế bào trứng được cá cái phóng thích ra ngoài là 13.10^5. Hãy xác định bộ NST lưỡng bội của loài cá trên?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xác định trình tự các đơn phân trên các mạch của gen khi gen đó làm khuân để tổng hợp nên đoạn ARN sau:

  Đoạn ARN : -U - A - X - G - U - A - A - G - U - U -

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1, Gen B dài 4080 A0, có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen. Gen B đột biến thành gen b, Khi 2 gen cùng tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen b kém gên B là 5A và 4G. Xác định số nucleotit từng loại của gen b.

  2, Gen B có 3000 nucleotit, trong đó có A = 1/2G. Gen B đột biến thành gen b, nhưng số lượng nucleotit cuar2 gen vẫn bằng nhau. Gen b có tỉ lệ A/G=50,15%. Xác định kiểu đọt biến từ gen B thành gen b.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ỏ bắp , N quy định hạt nâu , n quy định hat trắng cho hai cây bắp bố , mẹ có hạt nâu giao phấn vỏí nhau thu đuoc F1. cho cây F1 tiep tục thụ phấn voi nhau thì thu đuoc F2 xảy ra ba TH

  TH 1 . F1 hạt nâu lai vs hạt nâu thu đuoc F2 hai có 289 cây hạt nâu và 96 cây hạt trắng

  TH 2 F1 hạt nâu lai vs hạt nâu thu đuoc F2 có 379 cây đieu hạt nâu

  TH 3 F1 hạt nâu lai vs hạt trắng thu đuoc F2 có tỉ le 360 cây hạt nâu

  a/ hãy bien luan và lập so đồ lai tu F1 > F2 cho TH3 tren

  b/ có nhận xét gì ve bố mẹ , giải thích

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • có 2 gen nhân đôi ,1 số lần không bằng nhau và đã tạo ra tổng số 20 gen con . Biết số lần nhân đôi của gen 1 nhiều hơn so với gen 2.Hãy xác định số lần nhân đôi và số gen con tạo ra của gen 1 và gen 2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một giao tử của một giao tử ruồi giấm có kiểu di truyền AbDdY. Xác định các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể ruồi giấm trên.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ở ruồi giấm người ta thấy một số trứng của ruồi cái có chứa NST giới tính XX, X và không chứa chiếc NST giới tính nào (O)

  a, bằng hiểu biết của mình, em hãy giải thích cơ chế hình thành loại trứng đó

  b, khi các loại trứng trên kết họp với giao tử đực bình thường , hợp tử tạo thành có bộ NST như thế nào? gọi tên các dạng đọt biến ở đời con

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • muốn xác định kiểu gen của cơ thể có kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp cần phải làm dì?giải thích cách lm bằng cách lập sơ đồ minh họa

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở người gen B quy định mắt bình thường trội hoàn toàn so với b gây bệnh mù màu đỏ và xanh lục.Gen này nằm trên nst giới tính X và không có trên Y.Một cặp vợ chồng sinh 1 con gái mù màu 1 con trai bình thường viết rằng ko có đột biến xảy ra.Xác định kiểu gen P?

  Giúp dùm nhơ!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một mạch ADN có cấu trúc như sau:

  ... ATA XAT AAX XTA TAG GXA...

  a. viết đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch trên

  b. viết trình tự các nuclêôtit của mARN được tổng hợp từ đoạn mạch trên

  c. xác định tỉ lệ A/G của đoạn gen trên

  d. một đột biến xảy ra trên gen không làm thay đổi chiều dài của gen, em hãy xác định đó là loại đột biến gì

  e. đột biến trên ảnh hưởng đến cấu trúc của protein như thế nào

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ở hoa dạ lan màu đỏ trội hoàn toàn với màu trắng cgo giao phấn giửa 2 cây thuần chủng thu đc F1 cho F1 tự thụ phấn thu đc F2 hảy biện luận và viết SĐL từ P đến F1

  mình rối cái chổ biện luận bạn nào giúp mình với!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có 1 số tế bào mầm của 1 gà trống (2n= 78) đều nguyên phân 6 lần và đã nhận của môi trường nguyên liệu tương đương với 19656 NST. Tất cả các tế bào nguyên phân đều trở thành các tinh bào bậc 1 .Các tinh trùng được tao ra đều tham gia thụ tinh với hiệu suất thụ tinh bằng 3,125%.

  Xác định :

  a) Số tế bào mầm ban đầu.

  b)Số hợp tử được tạo ra và số NST trong các hợp tử.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một tế bào có kí hiệu bộ NST như sau : AaBbDd
  Viết kí hiệu bộ NST ở kì đầu kì sau của nguyên phân của tế bào đó .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1: Khi giải mã, trên 1 phân tử mARN có 8 riboxom trượt qua 1 lần. Hãy xác định:

  - Có bao nhiêu chuỗi axit amin được tổng hợp.

  -Cấu trúc các chuỗi polipetit có giống nhau hay không? Vì sao?

  Câu 2: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

  a, Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của phép lai: AaBB * aaBb

  b, Bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để đời con có tỉ lệ kiểu hình là 37,5% cây cao, hoa đỏ: 37,5% cây cao, hoa trắng : 12,5% cây thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thấp, hoa trắng.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • loại biến đị xuất hiện do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường nào

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một đoạn ADN có chiều dài là 4080Å, trong đó A=15% Nu của ADN.

  a) Tính số lượng Nu của cả đoạn ADN và từng loại Nu của ADN đó?

  b) Tính số liên kết hidro trên đoạn ADN đó?

  c) Khi ADN trên nhân đôi liên tiếp 4 lần. Hãy tính số Nu từng loại và cả ADN trên mà môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của ADN đó?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1, điều nào dưới đây là đúng khi nói về tế bào sinh dưỡng của ruồi dấm

  A, có 2 cặp NST đề có hình que

  B, có 4 cặp NST đều có hình que

  C, có 3 cặp NST hình V

  D, có 2 cặp NST hình V

  2, có 3 tế bào mầm trong cơ thể của một gà trống đều nguyên phân 5 lần. Các tế bào con sau nguyên phân đều trở thành của tinh bào bậc I. Số NST có trong các tinh bào bậc I là (biết ở gà 2n = 78)

  3, đặc điểm nào sau đây đứng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn ?

  A, các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.

  B, làm xuất hiện các cặp gen dị tổ hợp, rắt đa dạng và phong phú.

  C, luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.

  D, làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một gen khi nhân đôi liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 45000 nu trong đó có 13500 T.Mạch mã hóa gốc của gen có 15% X so với số nu của mạch. Phân tử mARN sinh ra từ gen có mA=20%

  a. Tính khối lượng và số lượng nu mỗi loại của gen

  b. Số lượng từng loại ribonu của từng loại mARN

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong thực tế hoa của cây trồng bằng hạt thường cho nhiều biến dị về màu sắc hoa hơn những cây trồng theo phương pháp giâm, chiết, ghép. Hãy giải thích vì sao như vậy?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

NONE