Sinh học 9 Bài 38: Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn


Trong bài này các em sẽ được tìm hiểu về được các thao tác giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn đồng thời củng cố lí thuyết về lai giống.

Tóm tắt lý thuyết

1. Tìm hiểu các thao tác giao phấn

 • Bước 1: Chọn cây mẹ, chỉ giữ lại bông và hoa chưa vỡ, không bị dị hình, không quá non hay già, các hoa khác cắt bỏ.
 • Bước 2: Khử đực ở cây hoa mẹ
  • Cắt chéo vỏ trấu ở phía bụng để lộ rõ nhị.
  • Dùng kẹp gắp 6 nhị (cả bao phấn) ra ngoài.
  • Bao bông lúa lại, ghi rõ ngày tháng.
 • Bước 3: Thụ phấn
  • Nhẹ tay nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị.
  • Bao nilông ghi ngày tháng.

Các thao tác giao phấn

Các thao tác giao phấn

2. Báo cáo thu hoạch

 • Trình bày các thao tác giao phấn và thực hiện các thao tác trên mẫu thật.
 • Cần lưu ý trong quá trình thực hiện:
  • Bước 1: Chỉ giữ lại bông và hoa chưa vỡ, không bị dị hình, không quá non hay già vì lúc này hạt phấn và noãn đã chín và có thể thể thụ tinh được, cho hiệu suất thụ tinh cao.
  • Bước 2: Khử đực ở cây hoa mẹ để tránh hiện tượng phấn của cây mẹ rơi vào nhụy của chính cây mẹ thì quá trình thụ phấn không thành công.
  • Bước 3: Thụ phấn
   • Nhẹ tay nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị vì hạt phấn nhẹ nên nếu thực hiện không cẩn thận hạt phấn dễ bay đi mà không rơi được vào đầu nhụy.
   • Bao nilông ghi ngày tháng để theo dõi thời gian từ lúc thụ phấn đến lúc hình thành hạt.

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 •  Trình bày được các thao tác giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn.
 • Nắm được kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK và rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.

Các em hãy xem lại bài sau khi học để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn để cộng đồng Sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng ở bài sau nhé!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn