ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống - Sinh học 9

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Sinh học 9 Bài 33 Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (67 câu):

 • Suong dem Cách đây 3 tháng

  A. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng
  B. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ
  C. Năng suất thu hoạch luôn được tăng lên
  D. Con lai có sức sống kém dần

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Bao Chau Cách đây 3 tháng

  A. Đời con F1 sinh sản nhanh, sức sống kém.
  B. Con lai F1 có khả năng sinh sàn tốt, năng suất cao.
  C. Thế hệ con sinh ra có sức sống giảm sút, năng suất thấp.
  D. Thế hệ con có sức sống kém, năng suất cao.

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 3 tháng

  A. Các cá thể có sức sống kém dần
  B. Sinh trưởng kém, phát triển chậm
  C. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường
  D. Nhiều bệnh tật xuất hiện

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trinh Hung Cách đây 3 tháng

  A. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau
  B. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây
  C. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau
  D. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 3 tháng

  A. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ
  B. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen
  C. Giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau
  D. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 3 tháng

  A. Con ở đời F1 luôn có các đặc điểm tốt 
  B. Con luôn có nguồn gen tốt của bố mẹ 
  C. Xuất hiện quái thái, dị tật ở con 
  D. Con thường sinh trưởng tốt hơn bố mẹ

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Anh Cách đây 3 tháng

  A. Sức sinh sản ở thế hệ sau giảm 
  B. Con cháu xuất hiện các đặc điểm ưu thế so với bố mẹ 
  C. Xuất hiện quái thai, dị hình 
  D. Tạo ra nhiều kiểu gen mới trong bầy, đàn.

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo khanh Cách đây 3 tháng

  A. Duy trì một số tính trạng mong muốn 
  B. Tạo dòng thuần 
  C. Tạo ưu thế lai 
  D. Chuẩn bị cho việc tạo ưu thế lai

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng Cách đây 3 tháng

  A. Giao phấn xảy ra ở thực vật. 
  B. Giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật 
  C. Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật 
  D. Lai giữa các dòng thuần chủng khác nhau.

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Anh Cách đây 3 tháng

  A. Thế hệ sau sẽ có độ dị hợp cao do đó các gen lặn đột biến có hại không được biểu hiện
  B. Thế hệ sau tập trung các gen trội nên thể hiện ưu thế lai
  C. Các gen lặn đều được biểu hiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá kiểu gen
  D. Tạo ra những dòng thuần có các cặp gen ở trạng thái đồng hợp

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Anh Cách đây 3 tháng

  A. Thay đổi mức phản ứng của giống gốc.  
  B. Cải tiến giống có năng suất thấp.
  C. Kiểm tra kiểu gen của giống cần quan tâm.  
  D. Củng cố đặc tính tốt, tạo dòng thuần chủng.

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 3 tháng

  A. Tự thụ phấn tiến hành ở cây giao phấn; giao phối gần tiến hành ở động vật
  B. Tự thụ phấn là cho phấn hoa của một cây thụ phấn ngay cho hoa của cây đó; giao phối gần là : các con cùng bố mẹ sinh ra giao phối vởi nhau
  C. Cho cây tự thụ phấn dễ tiến hành hơn cho giao phối gần
  D. Tự thụ phấn đạt hiệu quả nhanh hơn giao phối gần

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Anh Cách đây 3 tháng

  A. Các cá thể của thế hệ kế tiếp có sức sống mạnh, sinh trưởng tốt
  B. Các cá thể của thế hệ kế tiếp phát triển chậm
  C. Các cá thể của thế hệ kế tiếp có năng suất giảm và có thể chết
  D. Một số cá thể có thể bị bệnh bạch tạng, thân lùn

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vi Cách đây 3 tháng

  A. Tạo ra dòng thuần chủng để làm giống
  B. Tập hợp các đặc tính quý vào giống để sản xuất
  C. Củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn
  D. Phát hiện và loại bỏ gen xấu ra khỏi quần thể

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 3 tháng

  A. Giao phối gần là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ
  B. Giao phối gần là sự giao phối giữa các cá thể cùng loài khác nhau
  C. Giao phối gần là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái
  D. Giao phối gần là sự giao phối giữa bố mẹ và con cái

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 3 tháng

  A. Các thế hệ sau sinh trưởng và phát triển yếu
  B. Các thế hệ sau có khả năng sinh sản giảm
  C. Các thế hệ sau có thể bị dị tật bẩm sinh, chết non
  D. Tất cả các đặc điểm trên

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • lê Phương Cách đây 3 tháng

  A. Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau
  B. Ở cây giao phấn, hiện tượng thoái hóa thường xuất hiện do tự thụ phấn
  C. Đậu Hà lan là cây tự thụ phấn rất nghiêm ngặt
  D. Hiện tượng thoái hóa ở thực vật làm cây kém phát triển, sinh trưởng chậm và có thể chết

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 3 tháng

  A. Giao phối cận huyết
  B. Thụ tinh nhân tạo
  C. Ngẫu phối
  D. Không có đáp án đúng 

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 3 tháng

  A. thụ phấn nhân tạo
  B. giao phấn giữa các cây đơn tính
  C. tự thụ phấn
  D. Không có đáp án nào đúng

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 3 tháng

  A. Do chúng mang cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng
  B. Do chúng có những gen có khả năng kiềm hãm sự biểu hiện bệnh của các cặp gen đồng hợp
  C. Do khả năng gây bệnh của các gen đã bị bất hoạt
  D. Không có đáp án nào đúng

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 3 tháng

  A. Tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp không thay đổi
  B. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm
  C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp không đổi
  D. Tỉ lệ thể đồng hợp giảm, thể dị hợp tăng

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 tháng

  A. Chim bồ câu thường xuyên giao phối gần nhưng không bị thoái hóa
  B. Qua các thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ thể đồng hợp tăng còn thể dị hợp giảm
  C. Tự thụ phấn làm tăng biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa
  D. Giao phối gần gây hiện tượng thoái hóa ở các thế hệ sau

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 3 tháng

  A. Những giống có kiểu gen dị hợp nếu giao phấn ngẫu nhiên cũng gây ra thoái hóa giống.
  B. Thoái hóa giống luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.
  C. Thoái hóa giống là hiện tượng năng suất của giống bị giảm dần do tác động của ngoại cảnh.
  D. Thoái hóa giống được biểu hiện cao nhất ở đời F1 và sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 3 tháng

  A. Những chất này gây được đột biến mất, thêm một cặp nuclêôtit
  B. Những chất này gây được đột biến theo ý muốn
  C. Những chất này gây được nhiều đột biến
  D. Những chất này gây được đột biến NST

   

  09/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 3 tháng

  A. Đột biến gen
  B. Đột biến cấu trúc NST
  C. Đột biến đa bội
  D. Đột biến dị bội

   

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)