YOMEDIA

Hỏi đáp về Cấu trúc di truyền của quần thể - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 16 cấu trúc di truyền của quần thể thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về cấu trúc di truyền của quần thể cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (90 câu):

 • Minh Thắng Cách đây 1 tuần

  Ở thế hệ F3 có tĩ lệ kiểu hình là 13 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng ở thế hệ P là:

  A. 30%.

  B. 20%.

  C. 10%.

  D. 25%.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  bach hao Cách đây 1 tuần

  A. 3.

  B. 4.                    

  C. 5.

  D.6.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Mai Cách đây 1 tuần

  A. 25% AA : 50% Aa : 25% aa.                   

  B. 25% AA : 50% aa : 25% Aa.

  C. 50% AA : 50% Aa.

  D. 50% AA : 50% aa.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan Cách đây 1 tuần

  A. p(B) = 0,64 và q(b) = 0,36.

  B. p(B) = 0,4 và q(b) = 0,6.

  C. P(B) = 0,2 và q(b) = 0,8.

  D. p(B) = 0,75 và q(b) = 0,25.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 1 tuần

  A. 0,5%; 0,5%.                                                  C. 50% ; 25%.

  B. 75% ; 25%.                                                   D. 0,75% ; 0,25%

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 1 tuần

  A. 25% AA : 50% Aa : 25% aa.

  B. 98,4375% AA : 1,5625 % Aa : 0% aa

  C. 73,4375% AA : 3,125% Aa : 23,4375% aa

  D. 49,21875% AA : 1,5625% Aa : 49,21875% aa.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 1 tuần

  A. phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

  B. ngày càng phong phú, đa dạng về kiểu gen

  C. tồn tại chủ yếu ở trạng thái dị hợp.

  D. ngày càng ổn định về tần số các alen.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 1 tuần

  A. Biết số cá thể mang kiểu hình lặn trong một quần thể cân bằng di truyền có thể tính được tần số các alen và tần số các kiểu gen.

  B. Trong quần thể sinh sản hữu tính thường xuyên xảy ra quá trình biến dị.

  C. Tần số các alen của một gen trong quần thể có xu hướng duy trì ổn định qua các thế hệ.

  D. Mặt ổn định của quần thể ngẫu phối cũng có ý nghĩa quan trọng như mặt biến đổi trong sự tiến hoá.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 1 tuần

  A. Không có sự di chuyển gen giữa các quần thể lân cận cùng loài.

  B. Quần thể đủ lớn và có sự giao phối ngẫu nhiên.

  C. Không có đột biến và chọn lọc tự nhiên.

  D. Cả A, B và C

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 1 tuần

  A. Sự biến động của tần số các alen trong quần thể.

  B. Sự không ổn định của các alen trong quần thể. 

  C. Sự cân bằng di truyền trong quần thể giao phối.

  D. Sự biến động của tần số các kiểu gen trong quần thể.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Anh Cách đây 1 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 1 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 1 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Ngọc Công Thành Cách đây 2 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hiên Ngang Cách đây 3 tuần

  cho quần thể có cấu trúc di truyền là :

  0,3M-0,5Aa+0,2aa=1

  a, tính tần số của alen Aa?

  b, nếu cho quần thể trên giao phối gần qua hai thế hệ cấu trúc di truyền ở thế hệ thứ 2 sẽ như thế nào ?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hồng Hạnh Cách đây 4 tuần

  Tần số tương đối của alen A và alen a là:

  A. A = 0,2; a = 0,8.

  B. A = 0,8 ; a = 0,2.

  C. A =0,6; a =0,4.

  D. A=0,4; a = 0,6.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 4 tuần

  Cấu trúc của quần thể ở thế hệ F2 là:

  A. 0,6 AA: 0,2 Aa: 0,2 aa.

  B. 0,65 AA: 0,1 Aa: 0,25 aa. 

  C. 0,49 AA: 0,42 Aa: 0,09 aa.

  D. 0,55 AA: 0,2 Aa: 0,25 aa.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lãnh Hàn Thiên Vương Cách đây 1 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 1 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kieu Oanh Cách đây 1 tháng

  Nếu sau một thời gian chọn lọc, chỉ còn 20% các cá thể mang tính trạng trội và 10% các cá thể mang tính trạng lặn còn sống sót và sinh sản.

  Tính tần số các alen A và a còn lại sau chọn lọc?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Hanh Cách đây 1 tháng

  Sau 1 thế hệ nhập cư, lượng biến thiên tần số alen A trong quần thể I là bao nhiêu? 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 1 tháng

  a. Tính tần số các alen A và a của quần thể?

  b. Xác định tỉ lệ thể dị hợp còn lại và tỉ lệ mỗi thể đồng hợp tạo ra ở quần thể sau 5 thế hệ tự phối?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Dat Cách đây 1 tháng

  a. Tính tần số các alen A và a ở quần thể trên?

  b. Xác định tỉ lệ thể dị hợp còn lại và tỉ lệ mỗi thể đồng hợp tạo ra ở quần thể sau 5 thế hệ tự phối?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Văn Thành Cách đây 2 tháng
  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?(1)Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.(2)Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thểtrong quần thể.(3)Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.(4)Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể.A.4.B. 1.C. 3.D.2.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Nguyễn Cách đây 3 tháng

  Câu 1: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ban đầu là: 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa.Sau 3 thế hệ tự phối thì tỉ lệ của kiểu gen dị hợp là bao nhiêu?

  Câu 4: Một quần thể có 1050 cá thể AA, 150 cá thể Aa, 300 cá thể aa. Vậy tỉ lệ của kiểu gen đồng hợp trội trong quần thể là bao nhiêu?

  Câu 9: Một quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen như sau: 0,35AA, 0,45Aa, 0,2aa. Trong quần thể có 10500 cá thể. Vậy số lượng cá thể có kiểu gen aa là bao nhiêu?

  Câu 10: Nhân tố tiến hóa là gì?

  Câu 11: Trong các nhân tố tiến hóa, nhân tố nào làm nghèo vốn gen của quần thể?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA