ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1 Tổng ba góc của một tam giác

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 1 về Tổng ba góc của một tam giác online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. 900
  • B. 1800
  • C. 1000
  • D. 1200
  • A. \(\widehat B + \widehat C = {90^0}\)
  • B. \(\widehat B + \widehat C = {180^0}\)
  • C. \(\widehat B + \widehat C = {100^0}\)
  • D. \(\widehat B + \widehat C = {60^0}\)
   
   
  • A. 340
  • B. 350
  • C. 600
  • D. 900
  • A. 400
  • B. 500
  • C. 490
  • D. 980
  • A. 400
  • B. 500
  • C. 600
  • D. 700
 • Câu 6:

  Cho hình sau. Tính số đo x 

  • A. 900
  • B. 1000
  • C. 1200
  • D. 1400
 • Câu 7:

  Cho tam giác ABC biết rằng số đo các góc \(\widehat A,\widehat B,\widehat C\) tỉ lệ với 2, 3, 4. Tính số đo góc B

  • A. \(\widehat B = {60^0}\)
  • B. \(\widehat B = {90^0}\)
  • C. \(\widehat B = {40^0}\)
  • D. \(\widehat B = {80^0}\)
 • Câu 8:

  Tam giác ABC có \(\widehat A = {100^0},\widehat B - \widehat C = {40^0}\). Số đo góc B và góc C

  • A. \(\widehat B = {60^0},\widehat C = {20^0}\)
  • B. \(\widehat B = {20^0},\widehat C = {60^0}\)
  • C. \(\widehat B = {70^0},\widehat C = {20^0}\)
  • D. \(\widehat B = {80^0},\widehat C = {30^0}\)
 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC có \(\widehat A = {50^0},\widehat B = {70^0}\).  Tia phân giác của góc C cắt cạnh AB tại M. Tính \(\widehat {AMC},\widehat {BMC}\)

  • A. \(\widehat {AMC} = {120^0},\widehat {BMC} = {60^0}\)
  • B. \(\widehat {AMC} = {80^0},\widehat {BMC} = {100^0}\)
  • C. \(\widehat {AMC} = {110^0},\widehat {BMC} = {70^0}\)
  • D. \(\widehat {AMC} = {100^0},\widehat {BMC} = {80^0}\)
 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC có \(\widehat B = {80^0},3\widehat A = 2\widehat C\). Tính góc A và góc C

  • A. \(\widehat A = {60^0},\widehat C = {40^0}\)
  • B. \(\widehat A = {30^0},\widehat C = {50^0}\)
  • C. \(\widehat A = {40^0},\widehat C = {60^0}\)
  • D. \(\widehat A = {40^0},\widehat C = {30^0}\)
 • Câu 11:

  Cho hình vẽ sau, tính số đo của góc x

   

  • A. 400
  • B. 500
  • C. 600
  • D. 700
 • Câu 12:

  Cho tam giác ABC vuông ở A. Tia phân giác của góc B cắt AC ở E. 

  Chọn câu sai

  • A. \(\widehat {BEC} > {90^0}\)
  • B. \(\widehat {BEC} < {90^0}\)
  • C. \(\widehat {BEC} > \widehat {EBA}\)
  • D. \(\widehat {BEC} > \widehat {ECB}\)
 • Câu 13:

  Cho tam giác vuông ở A. Tia phân giác của góc B cắt AC ở E. \(\widehat C - \widehat B = {26^0}\). Tính góc AEB và BEC

  • A. \(\widehat {AEB} = {70^0},\widehat {BEC} = {110^0}\)
  • B. \(\widehat {AEB} = {106^0},\widehat {BEC} = {74^0}\)
  • C. \(\widehat {AEB} = {74^0},\widehat {BEC} = {106^0}\)
  • D. \(\widehat {AEB} = {60^0},\widehat {BEC} = {120^0}\)
 • Câu 14:

  Tìm câu trả lời sai: 

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có:

   

  • A. \(\widehat A = \widehat B + \widehat C\)
  • B. \(\widehat B + \widehat C = {90^0}\)
  • C. Hai góc B  và C phụ nhau
  • D. Hai góc B và C bù nhau
 

 

YOMEDIA
1=>1