ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2 Hai tam giác bằng nhau

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 2 về Hai tam giác bằng nhau online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. AB = MN
  • B. AC = NP
  • C. \(\widehat A = \widehat M\)
  • D. \(\widehat P = \widehat C\)
  • A. \(\widehat D = {33^0}\)
  • B. \(\widehat D = {42^0}\)
  • C. \(\widehat E = {33^0}\)
  • D. \(\widehat D = {66^0}\)
   
   
  • A. \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\)
  • B. \(\Delta ABC = \Delta {\rm{EFD}}\)
  • C. \(\Delta ABC = \Delta {\rm{EDF}}\)
  • D. \(\Delta ACB = \Delta {\rm{EFD}}\)
  • A. \(\widehat B = \widehat E = {50^0}\)
  • B. \(\widehat B = \widehat E = {60^0}\)
  • C. \(\widehat B = \widehat E = {78^0}\)
  • D. \(\widehat B = \widehat E = {70^0}\)
  • A. NP = BC = 9cm
  • B. NP = BC = 11cm
  • C. NP = BC = 10cm
  • D. NP = 9cm; BC = 10cm
 • Câu 6:

  Cho \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\). Biết rằng AB = 6cm, AC = 8cm và EF = 10cm. Chu vi tam giác DEF là

  • A. 24cm
  • B. 20cm
  • C. 18cm
  • D. 30cm
 • Câu 7:

  Cho \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\). Biết \(\widehat A + \widehat B = {130^0};\widehat E = {55^0}\). tính các góc \(\widehat A;\widehat C;\widehat D;\widehat F\)

  • A. \(\widehat A = \widehat D = {75^0};\widehat C = \widehat F = {60^0}\)
  • B. \(\widehat A = \widehat D = {50^0};\widehat C = \widehat F = {75^0}\)
  • C. \(\widehat A = \widehat D = {75^0};\widehat C = \widehat F = {50^0}\)
  • D. \(\widehat A = \widehat D = {75^0};\widehat C = \widehat F = {55^0}\)
 • Câu 8:

  Cho \(\Delta D{\rm{EF = }}\Delta MNP\). Biết EF + FD = 10cm, NP - MP = 2cm, DE = 3cm. Tính độ dài cạnh FD

  • A. 4cm
  • B. 6cm
  • C. 8cm
  • D. 10cm
 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) bằng 1 tam giác có ba đỉnh O, H, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác, biết \(\widehat A = \widehat O;\widehat B = \widehat K\)

  • A. \(\Delta ABC{\rm{ = }}\Delta KOH\)
  • B. \(\Delta ABC{\rm{ = }}\Delta HOK\)
  • C. \(\Delta ACB{\rm{ = }}\Delta KOH\)
  • D. \(\Delta ABC{\rm{ = }}\Delta OKH\)
 • Câu 10:

  Cho \(\Delta ABC{\rm{ = }}\Delta MNP\) trong đó \(\widehat A = {30^0};\widehat P = {60^0}\). So sánh các góc N; M; P

  • A. \(\widehat N = \widehat P > \widehat M\)
  • B. \(\widehat N > \widehat P = \widehat M\)
  • C. \(\widehat N > \widehat P > \widehat M\)
  • D. \(\widehat N < \widehat P < \widehat M\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)