YOMEDIA

Hỏi đáp về Phép nhân các phân thức đại số - Đại số 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Toán 8 Bài 7  Phép nhân các phân thức đại số các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

 

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (27 câu):

 • Rút gọn phân thức :

  \(\dfrac{x-2}{x+1}.\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-5x+6}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính nhanh :\(\dfrac{3x^5+5x^3+1}{4x^4-7x^2+2}\)* \(\dfrac{x}{2x+3}\)* \(\dfrac{x^4-7x^2+2}{3x^5+5x^3+1}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chứng minh rằng nếu a3 + b3 +c3 = 3abc thì a = b = c

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải pt a ( x-2)(2x+3)=0

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho \(\dfrac{x}{a}\) + \(\dfrac{y}{b}\) + \(\dfrac{z}{c}\) = 1 và \(\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{y}+\dfrac{c}{z}=0\)

  Tính A = \(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho \(a,b,c\ne0\)thỏa mãn

  \(\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}\)= 1

  Tính Q = \(\dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{c+a}+\dfrac{c^2}{a+b}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chứng minh rằng :

  Nếu (a2- bc)(b - abc) = (b2 - ac)(a - abc) và các số a,b,c; a-b#0 thì \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=a+b+c\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Rút gọn biểu thức

  a. 2x+2y/a2+2ab+b2 . ax-ay+bx-by/2x2-2y2

  b. a+b-c/a2+2ab+b2-c2 . a2+2ab+b2+ac+bc/a2-b2

  c.x3+1/x2+2x+1 . x2-1/2x2-2x+2

  d. x8-1/x+1 . 1/ (x2+1) (x4+1)

  e. x-y/xy+y2 - 3x+y/x2-xy . y-x/x+y

  a2 c2... là em viết số mũ đó ạ. anh chị giúp em giải mấy bài này nha

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • a \(\dfrac{25x^3y}{7z}\cdot\dfrac{28z}{15x^2y^5}\)

  b \(\dfrac{x^2+3x+9}{2x+10}\cdot\dfrac{x+5}{x^3+27}\)

  c \(\dfrac{3x-6}{x-1}\cdot\dfrac{1-x^3}{10-5x}\)

  d \(\dfrac{3x-2}{x^2+1}\cdot\dfrac{x-1-x^2}{4-9x^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CMR

  a, \(A=\dfrac{2^3+1}{2^3-1}\cdot\dfrac{3^3+1}{3^3-1}\cdot\dfrac{4^3+1}{4^3-1}\cdot....\cdot\dfrac{9^3+1}{9^3-1}< \dfrac{3}{2}\)

  b, \(B=\dfrac{2^3-1}{2^3+1}\cdot\dfrac{3^3-1}{3^3+1}\cdot...\cdot\dfrac{n^3-1}{n^3+1}>\dfrac{2}{3}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • với n thuộc z là số nguyên dương hãy rút gọn: d=(1+1/3)(1+1/8)(1+1/15)...(1+1/n^2+2n)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 3 số x,y,z nguyên dương thỏa mãn x+y+z=1998 và 2x+3y+4z=5992 và x>y>z>663.

  Tìm 3 số x,y,z thỏa mãn điều kiện trên.

  Các bạn giải chi tiết giúp mình nha.
  Tiện thể bạn nào thi violympic Toán Tiếng Anh cho mk lm wen lun nha có gì trao đổi giúp đỡ nhau.....

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 33)

  Thực hiện phép nhân :

                 \(\dfrac{1}{1-x}.\dfrac{1}{1+x}.\dfrac{1}{1+x^2}.\dfrac{1}{1+x^4}.\dfrac{1}{1+x^8}.\dfrac{1}{1+x^{16}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 35 (Sách bài tập - trang 33)

  Đố :

  Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống trong đẳng thức sau :

  \(\dfrac{1}{x}.\dfrac{x}{x+1}.\dfrac{x+1}{x+2}.\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+4}.\dfrac{x+4}{x+5}.\dfrac{x+5}{x+6}.\dfrac{x+6}{x+7}.\dfrac{x+7}{x+8}.\dfrac{x+8}{x+9}.\dfrac{x+9}{x+10}.....=1\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 33 (Sách bài tập - trang 33)

  Tính x, y biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức sau (a, b là các hằng số) :

  a) \(\left(4a^2-9\right)x=4a+4\) với \(a\ne\pm\dfrac{3}{2}\) và \(\left(3a^3+3\right)y=6a^2+9a\) với \(a\ne-1\)

  b) \(\left(2a^3-2b^3\right)x-3b=3a\) với \(a\ne b\) và \(\left(6a+6b\right)y=\left(a-b\right)^2\) với \(a\ne-b\)

  (Chú ý rằng \(a^2+ab+b^2=a^2+2a.\dfrac{b}{2}+\dfrac{b^2}{4}+\dfrac{3b^2}{4}=\left(a+\dfrac{b}{2}\right)^2+\dfrac{3b^2}{4}\ge0\)

  Do đó nếu \(a\ne0\) hoặc \(b\ne0\) thì \(a^2+ab+b^2>0\) )

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 32 (Sách bài tập - trang 33)

  Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{2x+1954}{x+1}+\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{21-x}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{5x-9}{x+1945}-\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{4x-2}{x+1945}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 31 (Sách bài tập - trang 32)

  Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách một số hạng thành hai số hạng ) rồi rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x-2}{x+1}.\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-5x+6}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\)

  c) \(\dfrac{x+2}{4x+24}.\dfrac{x^2-36}{x^2+x-2}\)

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 30 (Sách bài tập - trang 32)

  Rút gọn biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thấy nhân tử chung)

  a) \(\dfrac{x+3}{x^2-4}.\dfrac{8-12x+6x^2-x^3}{9x+27}\)

  b) \(\dfrac{6x-3}{5x^2+x}.\dfrac{25x^2+10x+1}{1-8x^3}\)

  c) \(\dfrac{3x^2-x}{x^2-1}.\dfrac{1-x^4}{\left(1-3x\right)^3}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho a,b,c>0 thỏa mãn a+b+c=3. chứng minh rằng \(\dfrac{a}{b^2+1}+\dfrac{b}{c^2+1}+\dfrac{c}{a^2+1}\ge\dfrac{3}{2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chứng minh rằng a2+b2+c2\(\ge\)ab+ac+bc với mọi số a,b,c

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính giá trị của biểu thức B=\(\dfrac{yz}{x^2}+\dfrac{xz}{y^2}+\dfrac{xy}{z^2}\), biết xy+yz+xz=0 và \(xyz\ne0\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho a+b+c=0. chứng minh rằng a3+b3+c3=3abc

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Làm tính nhân

  24/07/2018 |    2 Trả lời

  Giải hộ mình bài này nhé !

  \(\frac{{{x^3}y - x{y^3}}}{{5{x^2} + 5{y^2}}}.\frac{{{x^2} + {y^2}}}{{{x^2}y + x{y^2}}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giup minh với

  24/07/2018 |    3 Trả lời

   Thục hien phép tính băng 2 cách : dùng tính chát phân phối của phép nhan với phép công và không dùng tính chất này

  \(\frac{{{x^3} + 2{x^2} - x - 2}}{{2x + 10}}\left( {\frac{1}{{x - 1}} - \frac{2}{{x + 1}} + \frac{1}{{x + 2}}} \right)\)

  Nếu không dung tính chất phân phối của phép nhan với phép công thì mình làm sao vây m.n?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\begin{array}{l} a)\frac{{15x}}{{7{y^3}}}.\frac{{2{y^2}}}{{{x^2}}}\\ b)\frac{{4{y^2}}}{{11{x^4}}}.\left( { - \frac{{3{x^2}}}{{8y}}} \right) \end{array}\)

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA