Hỏi đáp về Phép nhân các phân thức đại số - Đại số 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Toán 8 Bài 7  Phép nhân các phân thức đại số các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

 

Danh sách hỏi đáp (27 câu):

 • Lê Trung Phuong

  Rút gọn phân thức :

  \(\dfrac{x-2}{x+1}.\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-5x+6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang

  Tính nhanh :\(\dfrac{3x^5+5x^3+1}{4x^4-7x^2+2}\)* \(\dfrac{x}{2x+3}\)* \(\dfrac{x^4-7x^2+2}{3x^5+5x^3+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  chứng minh rằng nếu a3 + b3 +c3 = 3abc thì a = b = c

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu

  giải pt a ( x-2)(2x+3)=0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyên

  Cho \(\dfrac{x}{a}\) + \(\dfrac{y}{b}\) + \(\dfrac{z}{c}\) = 1 và \(\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{y}+\dfrac{c}{z}=0\)

  Tính A = \(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng

  Cho \(a,b,c\ne0\)thỏa mãn

  \(\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}\)= 1

  Tính Q = \(\dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{c+a}+\dfrac{c^2}{a+b}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga

  Chứng minh rằng :

  Nếu (a2- bc)(b - abc) = (b2 - ac)(a - abc) và các số a,b,c; a-b#0 thì \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=a+b+c\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien

  Rút gọn biểu thức

  a. 2x+2y/a2+2ab+b2 . ax-ay+bx-by/2x2-2y2

  b. a+b-c/a2+2ab+b2-c2 . a2+2ab+b2+ac+bc/a2-b2

  c.x3+1/x2+2x+1 . x2-1/2x2-2x+2

  d. x8-1/x+1 . 1/ (x2+1) (x4+1)

  e. x-y/xy+y2 - 3x+y/x2-xy . y-x/x+y

  a2 c2... là em viết số mũ đó ạ. anh chị giúp em giải mấy bài này nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien

  a \(\dfrac{25x^3y}{7z}\cdot\dfrac{28z}{15x^2y^5}\)

  b \(\dfrac{x^2+3x+9}{2x+10}\cdot\dfrac{x+5}{x^3+27}\)

  c \(\dfrac{3x-6}{x-1}\cdot\dfrac{1-x^3}{10-5x}\)

  d \(\dfrac{3x-2}{x^2+1}\cdot\dfrac{x-1-x^2}{4-9x^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo

  CMR

  a, \(A=\dfrac{2^3+1}{2^3-1}\cdot\dfrac{3^3+1}{3^3-1}\cdot\dfrac{4^3+1}{4^3-1}\cdot....\cdot\dfrac{9^3+1}{9^3-1}< \dfrac{3}{2}\)

  b, \(B=\dfrac{2^3-1}{2^3+1}\cdot\dfrac{3^3-1}{3^3+1}\cdot...\cdot\dfrac{n^3-1}{n^3+1}>\dfrac{2}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu

  với n thuộc z là số nguyên dương hãy rút gọn: d=(1+1/3)(1+1/8)(1+1/15)...(1+1/n^2+2n)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí

  Cho 3 số x,y,z nguyên dương thỏa mãn x+y+z=1998 và 2x+3y+4z=5992 và x>y>z>663.

  Tìm 3 số x,y,z thỏa mãn điều kiện trên.

  Các bạn giải chi tiết giúp mình nha.
  Tiện thể bạn nào thi violympic Toán Tiếng Anh cho mk lm wen lun nha có gì trao đổi giúp đỡ nhau.....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy
  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 33)

  Thực hiện phép nhân :

                 \(\dfrac{1}{1-x}.\dfrac{1}{1+x}.\dfrac{1}{1+x^2}.\dfrac{1}{1+x^4}.\dfrac{1}{1+x^8}.\dfrac{1}{1+x^{16}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc
  Bài 35 (Sách bài tập - trang 33)

  Đố :

  Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống trong đẳng thức sau :

  \(\dfrac{1}{x}.\dfrac{x}{x+1}.\dfrac{x+1}{x+2}.\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+4}.\dfrac{x+4}{x+5}.\dfrac{x+5}{x+6}.\dfrac{x+6}{x+7}.\dfrac{x+7}{x+8}.\dfrac{x+8}{x+9}.\dfrac{x+9}{x+10}.....=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala

  Bài 33 (Sách bài tập - trang 33)

  Tính x, y biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức sau (a, b là các hằng số) :

  a) \(\left(4a^2-9\right)x=4a+4\) với \(a\ne\pm\dfrac{3}{2}\) và \(\left(3a^3+3\right)y=6a^2+9a\) với \(a\ne-1\)

  b) \(\left(2a^3-2b^3\right)x-3b=3a\) với \(a\ne b\) và \(\left(6a+6b\right)y=\left(a-b\right)^2\) với \(a\ne-b\)

  (Chú ý rằng \(a^2+ab+b^2=a^2+2a.\dfrac{b}{2}+\dfrac{b^2}{4}+\dfrac{3b^2}{4}=\left(a+\dfrac{b}{2}\right)^2+\dfrac{3b^2}{4}\ge0\)

  Do đó nếu \(a\ne0\) hoặc \(b\ne0\) thì \(a^2+ab+b^2>0\) )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na

  Bài 32 (Sách bài tập - trang 33)

  Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{2x+1954}{x+1}+\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{21-x}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{5x-9}{x+1945}-\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{4x-2}{x+1945}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala

  Bài 31 (Sách bài tập - trang 32)

  Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách một số hạng thành hai số hạng ) rồi rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x-2}{x+1}.\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-5x+6}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\)

  c) \(\dfrac{x+2}{4x+24}.\dfrac{x^2-36}{x^2+x-2}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin Nguyễn

  Bài 30 (Sách bài tập - trang 32)

  Rút gọn biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thấy nhân tử chung)

  a) \(\dfrac{x+3}{x^2-4}.\dfrac{8-12x+6x^2-x^3}{9x+27}\)

  b) \(\dfrac{6x-3}{5x^2+x}.\dfrac{25x^2+10x+1}{1-8x^3}\)

  c) \(\dfrac{3x^2-x}{x^2-1}.\dfrac{1-x^4}{\left(1-3x\right)^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh

  cho a,b,c>0 thỏa mãn a+b+c=3. chứng minh rằng \(\dfrac{a}{b^2+1}+\dfrac{b}{c^2+1}+\dfrac{c}{a^2+1}\ge\dfrac{3}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu

  chứng minh rằng a2+b2+c2\(\ge\)ab+ac+bc với mọi số a,b,c

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành

  tính giá trị của biểu thức B=\(\dfrac{yz}{x^2}+\dfrac{xz}{y^2}+\dfrac{xy}{z^2}\), biết xy+yz+xz=0 và \(xyz\ne0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na

  cho a+b+c=0. chứng minh rằng a3+b3+c3=3abc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang

  Giải hộ mình bài này nhé !

  \(\frac{{{x^3}y - x{y^3}}}{{5{x^2} + 5{y^2}}}.\frac{{{x^2} + {y^2}}}{{{x^2}y + x{y^2}}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá

  Giup minh với

  bởi Dương Quá 24/07/2018

   Thục hien phép tính băng 2 cách : dùng tính chát phân phối của phép nhan với phép công và không dùng tính chất này

  \(\frac{{{x^3} + 2{x^2} - x - 2}}{{2x + 10}}\left( {\frac{1}{{x - 1}} - \frac{2}{{x + 1}} + \frac{1}{{x + 2}}} \right)\)

  Nếu không dung tính chất phân phối của phép nhan với phép công thì mình làm sao vây m.n?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên

  \(\begin{array}{l} a)\frac{{15x}}{{7{y^3}}}.\frac{{2{y^2}}}{{{x^2}}}\\ b)\frac{{4{y^2}}}{{11{x^4}}}.\left( { - \frac{{3{x^2}}}{{8y}}} \right) \end{array}\)

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn