YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 2 Tính chất cơ bản của phân thức

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Bài 2 về Tính chất cơ bản của phân thức online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. \(\frac{{x + 2}}{x}\)
  • B. \(\frac{1}{x}\,\)
  • C. \(\frac{{x + 2}}{0}\)
  • D. \({x^2} - 4\)
  • A. \(\frac{{x{y^2}}}{2}\)
  • B. \(\frac{2}{{xy}}\,\)
  • C. \(\frac{{xy}}{2}\)
  • D. \(\,2x{y^2}\)
   
   
  • A. \(\frac{{4x{y^2}}}{{6x}}\)
  • B. \(\frac{{2{x^3}{y^3}}}{{3{x^2}y}}\)
  • C. \(\,\,\frac{{2x}}{{3{y^2}}}\,\,\)
  • D. \(\frac{{2{x^2}{y^2}}}{{3{y^2}}}\)
  • A. \(\,\,\frac{{10}}{{xy}}\,\)
  • B. \(\,\,\,\frac{3}{{8xy}}\)
  • C. \(\,\,\frac{{8x}}{{20{x^2}y}}\)
  • D. \(\,\,\frac{{8x}}{{10{x^2}y}}\)
  • A. \(\frac{A}{B} = \frac{{A.M}}{{B.M}}\)  (M là một đa thức khác đa thức 0)
  • B. \(\frac{A}{B} = \frac{{A:N}}{{B:N}}\) ( N là một nhân tử chung)
  • C. \(\frac{A}{B} = \frac{C}{D}\) nếu AC = BD
  • D. \(\frac{A}{B} = \frac{C}{D}\) nếu AD = BC
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)