ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4 Hai đường thẳng song song

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 4 về Hai đường thẳng song song  online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Song song
  • B. Cắt nhau 
  • C. Trùng nhau 
  • D. Vuông góc
  • A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau 
  • B. Hai đoạn thẳng có điểm chung thì song song với nhau 
  • C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song với nhau 
  • D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không trùng nhau
   
   
  • A. Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b
  • B. Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b 
  • C. Hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì a//b
  • D. Cả A, B, C đều đúng 
  • A. bù nhau
  • B. bằng nhau 
  • C. phụ nhau
  • D. kề nhau 
  • A. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có vô số đường thẳng song song với m
  • B. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m. có duy nhất một đường thẳng song song với m
  • C. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d
  • D. Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng d thì hai đường thẳng AB và AC song song với nhau
 • Câu 6:

  Trong số các câu sau có bao nhiêu câu đúng?

  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

  (I) Hai góc đồng vị bằng nhau

  (II) Hai góc so le ngoài bằng nhau

  (III) Hai góc trong cùng phía bù nhau

  (IV) Hai góc so le trong bằng nhau

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 7:

  Cho hình vẽ dưới đây

  Chin câu sai:

   

  • A. a vuông góc b
  • B. \(\widehat {{A_2}} = {60^o}\)
  • C. \(\widehat {{B_2}} = {120^o}\)
  • D. a // b
 • Câu 8:

  Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng.Trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau. Khi đó, mỗi cặp góc trong cùng phía?

  • A. bằng nhau
  • B. bù nhau
  • C. đối nhau
  • D. không có đáp án đúng 
 • Câu 9:

  Chọn hình vẽ không thể hiện hai đường thẳng song song 

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Cả ba hình 
 • Câu 10:

  Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt đường thẳng aa' tại A và B, số đo góc xAB bằng 80o. 
  Xác định số đo của góc yBa' để có xx' // yy' ? 

  • A. 60
  • B. 80
  • C. 120
  • D. 150
 • Câu 11:

  Cho hình vẽ dưới đây, biết a // b. Tính x, y 

  • A. \(x = {80^o},y = {80^o}\)
  • B. \(x = {60^o},y = {80^o}\)
  • C. \(x = {80^o},y = {60^o}\)
  • D. \(x = {60^o},y = {60^o}\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1