ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 Từ vuông góc đến song song

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 6 về Từ vuông góc đến song song  online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. b // c
  • B. b \( \bot \) c
  • C. a \( \bot \) b
  • D. Tất cả các đáp án trên đều sai
  • A. a // c
  • B. a \( \bot \) c
  • C. a cắt c
  • D. Cả A, B, C đều sai
   
   
  • A. vuông góc với nhau 
  • B. cắt nhau
  • C. trùng nhau
  • D. song song với nhau
  • A. song song với đường thẳng còn lại 
  • B. cắt đường thẳng còn lại 
  • C. vuông góc với đường thẳng còn lại 
  • D. trùng với đường thẳng còn lại 
  • A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • B. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, nếu đường thẳng c cắt a thì đường thẳng c cũng cắt b.
  • C. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • D. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
 • Câu 6:

  Chọn câu sai:

  Cho bốn đường thẳng phân biệt m, n, p và q. Biết m vuông góc với n, n vuông góc với p và p vuông góc với q. Khi đó:

  • A. m // p
  • B. n // q
  • C. p // n
  • D. m vuông góc q
 • Câu 7:

  Cho hình vẽ sau:

  • A. 80o
  • B. 118o
  • C. 75o
  • D. 108o
 • Câu 8:

  Cho hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c, c vuông góc với a tại M và vuông góc với b tại N. Một đường thẳng m cắt a, b tại A, B. Biết \(\widehat {ABN} - \widehat {MAB} = {40^o}\). Số đo góc BAM là

   

  • A. 80o
  • B. 70o
  • C. 75o
  • D. 108o
 • Câu 9:

  Chi hình vẽ sau: 

  • A. 60o
  • B. 131o
  • C. 50o
  • D. 41o
 • Câu 10:

  Cho hình vẽ sau. Tính số đo góc BAD 

  • A. 95o
  • B. 105o
  • C. 115o
  • D. 45o
 • Câu 11:

  Cho hình vẽ sau:

  • A. 110o
  • B. 70o
  • C. 80o
  • D. 90o
 • Câu 12:

  Cho hình vẽ sau biết AD // BC. Tính số đo góc AGB

  • A. 110o
  • B. 140o
  • C. 120o
  • D. 130o
 • Câu 13:

  Cho hình vẽ sau:

  Khi đó chọn câu đúng:

  • A. Ax cắt By
  • B. Ax // By
  • C. góc xAC và góc yBC là hai góc ở vị trí trong cùng phía
  • D. góc xAC và góc ACB là hai góc ở vị trí trong cùng phía 
 • Câu 14:

  Cho hình vẽ sau:

   

  • A. \(\widehat {MON} = {30^o}\)
  • B. \(\widehat {MON} = {45^o}\)
  • C. \(\widehat {MON} = {60^o}\)
  • D. \(\widehat {MON} = {50^o}\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)