AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là:

  • A. Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương
  • B. Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII
  • C. ở Đông Dương có Toàn quyền mới
  • D. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp : Sgk 12 trang 98, suy luận

  Cách giải:

  Tháng 6-1936, chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ ở thuộc địa. Chính điều kiện khách quan thuận lợi này đã tạo điều kiện cho ta đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>