AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các dữ kiện sau:

  1. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh.

  2. Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng.

  3. Đức tấn công Liên Xô.

  4. Hội nghị Ianta.

  Hãy chọn đáp án đúng để sắp xếp các dữ liệu trên theo trình tự thời gian:

  • A. 3 – 2 – 4 – 1
  • B. 3 – 4 – 2 – 1
  • C. 2 – 3 – 1 – 4
  • D. 1 – 3 – 4 – 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp : sắp xếp

  Cách giải:

  1.Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh (9-5-1945).

  2.Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng. (7-12-1941).

  3.Đức tấn công Liên Xô. (22-6-1941).

  4.Hội nghị Ianta. (2-1945)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>