AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 là:

  • A. hậu phương được củng cố, lớn mạnh về mọi mặt
  • B. hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố vững chắc
  • C. vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đối với cuộc kháng chiến
  • D. sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp : phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  - Xét chủ trương của Đảng trong năm 1950:

  + Tháng 6-1950, trước âm mưu của Pháp, Đảng và chính phủ đã quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiền lên.

  + Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mặt trận để cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu.

  + Trực tiếp chỉ đạo chiến dịch: chủ động tấn công cứ điểm Đông Khê…chủ động mai phục, chặn đánh địch nhiều nơi trên Đường số 4…..

  => Sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đối với cuộc kháng chiến là nhân tố quan trọng, mang tính quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>