AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng dữ liệu sau:

  I (Thời gian)

  II (Sự kiện)

  1) Năm 1923

  a) Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu)

  2) Năm 1924

  b) Cuộc bãi công công nhân xưởng đóng tàu Ba Son tại cảng Sài Gòn

  3) Năm 1925

  c) Thành lập Đảng Lập Hiến

  4) Năm 1926

  d) Lễ truy điệu, để tang Phan Châu Trinh

  Hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian ở cột (I) với sự kiện ở cột (II) cho phù hợp

  • A. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d
  • B. 1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – a
  • C. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d 
  • D. 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp : Sgk 12 trang 80, suy luận

  Cách giải:

  1) Năm 1923, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì đã thành lập Đảng lập hiến.

  2) Năm 1924, tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái.

  3) Năm 1925, thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn đã bãi công.

  4) Năm 1926, diễn ra lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA