YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, thực dân Pháp đã lợi dụng việc làm nào để chuẩn bị tiến hành xâm lược Việt Nam?

  • A. Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn
  • B. Tiến hành trao đổi sản phẩm thủ công Pháp
  • C. truyền bá đạo Thiên chúa
  • D. đầu tư kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp : Sgk 11 trang 107

  Cách giải:

  Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, thưc dân Pháp đã lợi dụng việc truyền đạo Thiên Chúa để chuẩn bị tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>