YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã thu được một số kết quả, ngoại trừ việc:

  • A. ngăn cản, đẩy lùi được chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới
  • B. lối kéo được nhiều nước đồng minh đi theo và ủng hộ Mĩ
  • C. làm chậm quá trình giành độc lập của nhiều nước trên thế giới
  • D. làm cho nhiều nước bị chia cắt trong thời gian này

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp : phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã đạt được một số kết quả sau:

  - Làm cho một số nước bị chia cắt trong thời gian dài (đáp án D): Triều Tiên, Đức,…

  - Ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới (đáp án A): gây chiến tranh lạnh với Liên Xô làm Liên Xô suy yếu từ việc chạy đua vũ trang cộng với thực hiện đường lối cải cách sai lầm đã dẫn đến sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

  - Lôi kéo các nước Đồng minh phụ thuộc vào Mĩ (đáp án B): đặc biệt là thông qua kế hoạch Macsan để lôi kéo các nước Tây Âu cùng chiến tuyến với Mĩ, lôi kéo các nước này tham gia khối quân sự NATO.

  Tuy nhiên, Mĩ không ngăn cản được sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thế kỉ XX là thế kỉ giải trừ hệ thống thuộc đìa của chủ nghĩa thực dân.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA