AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm thống nhất trong tư tưởng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là:

  • A. cứu nước và cứu dân
  • B. chống phong kiến để mưu cầu độc lập dân tộc
  • C. chống Pháp để mưu cầu độc lập dân tộc
  • D. chủ trương Duy tân để chống Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp : so sánh, phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  - Đáp án A: mục tiêu của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh cuối cùng đều là giải phóng dân tộc, thống nhất với nhau trong quan điểm dân nước nước dân.

  - Đáp án B: dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như điều kiện tiên quyết để giành độc lập là chủ trương của Phan Bội Châu.

  - Đáp án C: chống Pháp trước tiên là chủ trương của Phan Châu Trinh.

  - Đáp án D: chủ trương dựa vào Pháp để cải cách, duy tân đất nước là chủ trương của Phan Châu Trinh.

  => Điểm thống nhất trong tư tưởng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là cứu nước và cứu dân.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>