AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng dựa trên cơ sở:

  • A. lực lượng vũ trang hoạt động mạnh
  • B. lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển
  • C. các đội du kích địa phương hoạt động mạnh
  • D.  lực lượng dân quân tự vệ phát triển mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp : Sgk 12 trang 110

  Cách giải:

  Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>