AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng Việt Nam tiếp diễn như thế nào?

  • A. Hoàn toàn chấm dứt
  • B. Dần dần lặng xuống
  • C. Phát triển sôi nổi, mạnh mẽ hơn
  • D. Bùng nổ lẻ tẻ, yếu ớt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp : Sgk 12 trang 94

  Cách giải:

  Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng dần dần lắng xuống do chính sách đàn áp và khủng bố của Pháp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>