AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dữ liệu sau: “Cuộc …(1) đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc …(2) lớn nhất thế giới” (Trích SGK Lịch sử 12 NXBGD 2008,tr.34).

  Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thiện phần còn thiếu trong đoạn dữ liệu trên.

  • A. (1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất phần mềm
  • B. (1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất máy bay
  • C. (1) – “cách mạng xanh”, (2) – sản xuất gạo
  • D. (1) – “ cách mạng trắng”, (2) – sản xuất sữa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp : điền từ, Sgk 12 trang 34

  Cách giải:

  “Cuộc cách mạng chất xám đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới”.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>