• Câu hỏi:

  Yếu tố giúp Nga tiếp thu thành tựu KHKT của thế giới và thu hút nhiều đầu tư nước ngòai là:

  • A. Đất đai rộng lớn, khí hậu ôn hòa, nhiều nguồn tài nguyên giá trị
  • B. Nhiều thành phố lớn đông dân với tỉ lệ dân thành thị cao
  • C. Trình độ học vấn cao, đứng đầu Thế giới về khoa học cơ bản
  • D. Nhiều công trình khoa học nghệ thuật lâu đời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC