• Câu hỏi:

  Câu nào sau đây không chính xác về nông nghiệp Hoa Kỳ

  • A. Có nền nông nghiệp lớn và hiện đại nhất thế giới
  • B. Gồm các vùng chuyên canh và đa canh
  • C. Giá trị và tỉ trọng nông nghiệp nhỏ nhất trong cơ cấu ngành kinh tế
  • D. Số lượng trang trại tăng và diện tích trang trại giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC