• Câu hỏi:

  Xác định các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kỳ:

  • A. Hàng không vũ trụ, chế tạo máy, hóa dầu 
  • B. Hóa dầu, luyện kim, cơ khí
  • C. Đóng tàu, luyện kim, chế tạo máy
  • D. Cơ khí, điện tử, thực phẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC