• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không chính xác về dân cư Hoa Kỳ?

  • A. Dân số tăng nhanh, chủ yếu do nhập cư 
  • B. Dân cư phân bố đông đúc ở miền Tây
  • C. Dân số có xu hướng già hóa
  • D. Thành phần chủ yếu là người gốc Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC