• Câu hỏi:

  Kinh tế EU phụ thuộc chủ yếu vào

  • A. Hoạt động ngoại thương
  • B. Việc đi lại tự do giữa các nước thành viên
  • C. Tự do buôn bán giữa các nước thành viên
  • D. Hoạt động của Hội đồng bộ trưởng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC