• Câu hỏi:

  Tiếp giáp Mỹ Latinh đem lại thuận lợi tiêu biểu gì cho kinh tế Hoa Kỳ?

  • A. Thuận lợi chuyển giao công nghệ, KHKT
  • B. Thuận lợi giao lưu kinh tế với Nam Mỹ
  • C. Thuận lợi cung cấp nguyên liệu, nhân công, thị trường
  • D. Thuận lợi hợp tác về kinh tế biển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC