• Câu hỏi:

  Ý nào không phải là lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung Châu Âu:

  • A. Xóa bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước thành viên
  • B. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường Châu Âu
  • C. Đơn giản hóa công tác kế tóan của các doanh nghiệp đa quốc gia
  • D. Tạo thuận lợi việc chuyển giao vốn trong EU

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC