• Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau (Đơn vị: %)

  Chỉ số

  EU

  Hoa Kỳ

  Nhật Bản

  Trung Quốc

  Các nước còn lại

  GDP

  31,0

  28,5

  11,3

  4,0

  25,2

  Dân số

  7,1

  4,6

  2,0

  20,3

  66,0

  Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện Tỉ trọng GDP, Dân số của EU so với 1 số nước trên thế giới năm 2004

  • A. Biểu đồ miền
  • B. Biểu đồ cột
  • C. Biểu đồ tròn
  • D. Biểu đồ đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC