• Câu hỏi:

  Cho biết dân số Hoa Kỳ (2004) : 296,5 triệu người, tổng GDP (2004) : 11667,5 tỉ USD. Thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ (2004)là:

  • A. 3,97 USD/người 
  • B. 39,7 nghìn USD/người
  • C. 397,4 USD/ người
  • D. 39739 nghìn USD/ người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC