• Câu hỏi:

  Hoa Kỳ có nền kinh tế đứng đầu thế giới từ mốc thời gian nào?

  • A. 1890
  • B. 1980
  • C. 1880
  • D. 1990

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC