• Câu hỏi:

  Ngành nông nghiệp Hoa Kỳ đang diễn ra xu hướng:

  • A. Giảm giá trị sản xuất nông nghiệp
  • B. Giảm diện tích và số lượng trang trại
  • C. Hình thành vành đai chuyên canh
  • D. Giảm tỉ trọng thuần nông tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC