• Câu hỏi:

  Phần phía tây Liên Bang Nga có địa hình chủ yếu là:

  • A. Đồng bằng và cao nguyên 
  • B. Đồng bằng và vùng trũng
  • C. Núi và cao nguyên
  • D. Đồng bằng và núi thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC