• Câu hỏi:

  EU thực hiện được tự do lưu thông là vì:

  • A. Các nước đều đã là thành viên của WTO và EU
  • B. Tất cả các thành viên EU đều đã dùng đồng tiền chung (ơ-rô)
  • C. EU đã thiết lập được một thị trường chung
  • D. Dân số đông, nguồn vốn lớn, hàng hóa dồi dào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC