• Câu hỏi:

  Tôn giáo nào ảnh hưởng chủ yếu đến đời sống văn hóa của người dân Hoa Kỳ?

  • A. Đạo Tin Lành
  • B. Đạo Hồi 
  • C. Đạo Thiên chúa
  • D. Đạo Phật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC