YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tôn giáo nào ảnh hưởng chủ yếu đến đời sống văn hóa của người dân Hoa Kỳ?

  • A. Đạo Tin Lành
  • B. Đạo Hồi 
  • C. Đạo Thiên chúa
  • D. Đạo Phật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52775

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì Địa lý lớp 11

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA